Cheltenham Weather

Month Temperature Rainfall
daytime maximum nighttime minimum total rainy days
highest average lowest highest average lowest
March 2023 5.1 °C 5.1 °C 5.1 °C 5.1 °C 5.1 °C 5.1 °C 0.0 mm 0
February 2023 16.1 °C 10.4 °C 5.1 °C 10.3 °C 5.2 °C -0.6 °C 0.3 mm 1
January 2023 13.3 °C 9.4 °C 4.6 °C 11.5 °C 3.5 °C -4.7 °C 0.3 mm 1
December 2022 14.3 °C 7.6 °C -1.2 °C 11.9 °C 2.5 °C -8.7 °C 0.0 mm 0
November 2022 17.6 °C 13.2 °C 6.5 °C 14.8 °C 7.7 °C -0.6 °C 0.0 mm 0
October 2022 20.7 °C 18.0 °C 15.6 °C 16.2 °C 11.3 °C 3.3 °C 0.0 mm 0
September 2022 25.0 °C 19.9 °C 15.1 °C 17.0 °C 11.7 °C 5.0 °C 0.0 mm 0
August 2022 34.8 °C 26.8 °C 20.0 °C 19.7 °C 14.8 °C 9.0 °C 0.0 mm 0
July 2022 38.1 °C 26.1 °C 20.5 °C 25.1 °C 14.6 °C 9.7 °C 0.0 mm 0
June 2022 31.5 °C 22.3 °C 13.4 °C 16.7 °C 11.5 °C 7.1 °C 0.0 mm 0
May 2022 25.1 °C 19.8 °C 12.4 °C 14.8 °C 10.4 °C 6.8 °C 0.0 mm 0
April 2022 23.6 °C 16.4 °C 9.9 °C 11.1 °C 5.9 °C -2.6 °C 0.0 mm 0
March 2022 20.1 °C 13.7 °C 7.6 °C 10.4 °C 4.6 °C -0.8 °C 0.0 mm 0
February 2022 15.1 °C 11.4 °C 8.6 °C 9.9 °C 5.2 °C 0.5 °C 0.0 mm 0
January 2022 15.0 °C 9.0 °C 4.2 °C 10.1 °C 2.5 °C -4.3 °C 0.0 mm 0
December 2021 15.2 °C 10.1 °C 4.6 °C 13.2 °C 6.1 °C -1.0 °C 0.0 mm 0
November 2021 16.0 °C 11.4 °C 4.7 °C 11.4 °C 5.3 °C -3.0 °C 0.0 mm 0
October 2021 21.8 °C 16.4 °C 13.1 °C 16.4 °C 10.8 °C 5.9 °C 0.6 mm 1
September 2021 30.8 °C 22.0 °C 15.8 °C 17.6 °C 13.0 °C 7.1 °C 0.0 mm 0
August 2021 26.2 °C 21.7 °C 16.5 °C 16.3 °C 13.5 °C 8.5 °C 64.2 mm 8
July 2021 34.4 °C 25.8 °C 19.6 °C 18.9 °C 14.9 °C 12.0 °C 0.0 mm 0
June 2021 31.0 °C 23.3 °C 14.1 °C 17.1 °C 12.9 °C 7.5 °C 0.3 mm 1
May 2021 24.8 °C 17.2 °C 11.9 °C 13.6 °C 7.6 °C 0.5 °C 5.1 mm 3
April 2021 21.0 °C 14.4 °C 8.0 °C 5.9 °C 2.1 °C -2.8 °C 3.9 mm 2
March 2021 25.1 °C 12.7 °C 5.8 °C 11.5 °C 4.8 °C -3.4 °C 849.6 mm 5
February 2021 16.9 °C 9.6 °C 0.8 °C 12.5 °C 3.6 °C -3.7 °C 573.9 mm 9
January 2021 13.4 °C 7.1 °C 0.0 °C 11.0 °C 2.5 °C -3.8 °C 211.8 mm 11
December 2020 13.8 °C 8.9 °C 2.8 °C 11.2 °C 3.9 °C -3.6 °C 57.0 mm 4
November 2020 17.0 °C 12.4 °C 5.0 °C 12.2 °C 6.4 °C -2.4 °C 10.5 mm 4
October 2020 18.2 °C 14.1 °C 10.1 °C 13.6 °C 8.5 °C 4.1 °C 0.0 mm 0
September 2020 28.1 °C 20.4 °C 14.2 °C 16.2 °C 10.5 °C 2.6 °C 0.0 mm 0
August 2020 36.3 °C 23.5 °C 15.6 °C 19.6 °C 14.3 °C 7.3 °C 75.0 mm 9
July 2020 35.3 °C 22.4 °C 17.2 °C 18.3 °C 12.8 °C 7.6 °C 41.4 mm 9
June 2020 32.9 °C 22.1 °C 15.2 °C 20.6 °C 12.1 °C 6.3 °C 118.5 mm 14
May 2020 29.7 °C 21.8 °C 11.9 °C 14.2 °C 8.4 °C 0.1 °C 2.4 mm 3
April 2020 26.3 °C 18.8 °C 8.3 °C 10.3 °C 6.4 °C -1.2 °C 41.4 mm 8
March 2020 17.7 °C 11.7 °C 6.1 °C 10.4 °C 3.3 °C -2.7 °C 41.1 mm 16
February 2020 12.8 °C 10.2 °C 7.4 °C 8.5 °C 4.2 °C -1.6 °C 146.4 mm 24
January 2020 13.3 °C 9.4 °C 6.6 °C 9.8 °C 4.7 °C -3.1 °C 85.8 mm 18
December 2019 12.9 °C 9.4 °C 4.7 °C 9.3 °C 4.1 °C -3.4 °C 52.8 mm 12
November 2019 15.2 °C 9.6 °C 4.7 °C 9.5 °C 4.4 °C -1.2 °C 65.4 mm 13
October 2019 19.0 °C 14.2 °C 10.0 °C 13.7 °C 7.8 °C 0.4 °C 67.2 mm 17
September 2019 25.0 °C 19.5 °C 15.5 °C 15.9 °C 11.6 °C 5.7 °C 36.3 mm 10
August 2019 31.1 °C 23.0 °C 17.1 °C 19.0 °C 13.9 °C 8.6 °C 35.1 mm 15
July 2019 33.0 °C 24.5 °C 19.3 °C 18.3 °C 14.2 °C 8.3 °C 34.5 mm 6
June 2019 32.9 °C 20.0 °C 10.8 °C 16.6 °C 11.3 °C 6.7 °C 93.0 mm 15
May 2019 24.8 °C 18.0 °C 9.9 °C 14.4 °C 7.9 °C 2.0 °C 32.7 mm 12
April 2019 25.0 °C 15.5 °C 6.3 °C 11.6 °C 5.7 °C -1.8 °C 43.8 mm 11
March 2019 17.4 °C 12.7 °C 9.3 °C 9.4 °C 5.0 °C 0.2 °C 63.6 mm 16
February 2019 19.9 °C 12.0 °C 2.3 °C 8.6 °C 3.7 °C -5.3 °C 29.4 mm 11
January 2019 12.1 °C 7.3 °C 2.1 °C 8.1 °C 1.4 °C -5.2 °C 14.7 mm 11
December 2018 13.3 °C 10.6 °C 5.9 °C 10.2 °C 5.8 °C -2.3 °C 75.0 mm 17
November 2018 16.3 °C 11.5 °C 5.8 °C 11.9 °C 6.5 °C -0.9 °C 52.5 mm 12
October 2018 22.5 °C 14.9 °C 4.9 °C 17.5 °C 7.4 °C -1.9 °C 8.4 mm 4
September 2018 24.4 °C 18.5 °C 12.0 °C 17.0 °C 10.5 °C 3.5 °C 39.9 mm 10
August 2018 29.7 °C 22.1 °C 16.7 °C 16.9 °C 13.4 °C 6.9 °C 36.6 mm 12
July 2018 31.7 °C 27.2 °C 19.5 °C 17.8 °C 14.8 °C 11.8 °C 35.4 mm 8
June 2018 30.6 °C 23.5 °C 16.9 °C 15.6 °C 12.4 °C 7.8 °C 3.0 mm 4
May 2018 28.3 °C 20.2 °C 13.1 °C 15.8 °C 9.5 °C 4.3 °C 69.6 mm 12
April 2018 27.1 °C 15.1 °C 7.4 °C 14.3 °C 7.7 °C 0.2 °C 17.1 mm 13
February 2018 12.3 °C 7.6 °C 5.0 °C 6.7 °C 1.1 °C -3.9 °C 21.0 mm 13
January 2018 13.8 °C 8.6 °C 2.8 °C 9.7 °C 3.5 °C -2.3 °C 59.4 mm 23
December 2017 12.7 °C 7.9 °C 0.7 °C 10.1 °C 3.1 °C -5.5 °C 103.5 mm 22
November 2017 16.0 °C 11.0 °C 5.5 °C 12.8 °C 4.1 °C -2.6 °C 47.7 mm 19
October 2017 20.5 °C 16.1 °C 11.2 °C 15.8 °C 10.2 °C 0.3 °C 24.6 mm 15
September 2017 21.2 °C 17.7 °C 14.1 °C 15.8 °C 11.1 °C 6.0 °C 39.9 mm 21
August 2017 27.1 °C 21.2 °C 17.0 °C 17.1 °C 12.3 °C 7.4 °C 19.2 mm 10
July 2017 31.1 °C 22.9 °C 17.7 °C 17.1 °C 13.7 °C 10.2 °C 6.9 mm 6
June 2017 33.0 °C 22.3 °C 14.8 °C 17.7 °C 12.9 °C 8.6 °C 41.4 mm 9
May 2017 28.0 °C 19.3 °C 12.6 °C 16.0 °C 10.1 °C 2.5 °C 42.3 mm 12
April 2017 23.3 °C 15.5 °C 11.0 °C 10.0 °C 5.0 °C -0.7 °C 5.7 mm 8
March 2017 21.1 °C 13.6 °C 8.9 °C 12.1 °C 5.8 °C -0.5 °C 48.6 mm 18
February 2017 14.8 °C 9.2 °C 1.8 °C 9.8 °C 4.4 °C -1.9 °C 38.1 mm 17
January 2017 11.3 °C 7.2 °C 1.3 °C 8.2 °C 1.9 °C -4.5 °C 54.0 mm 16
December 2016 14.8 °C 10.0 °C 6.1 °C 11.8 °C 4.9 °C -3.3 °C 27.0 mm 13
November 2016 14.9 °C 9.5 °C 5.3 °C 11.5 °C 2.9 °C -5.3 °C 76.8 mm 16
October 2016 18.5 °C 14.8 °C 12.3 °C 12.4 °C 7.7 °C 2.7 °C 18.3 mm 7
September 2016 26.3 °C 20.0 °C 15.3 °C 18.2 °C 13.2 °C 9.0 °C 32.4 mm 13
August 2016 28.9 °C 22.7 °C 17.2 °C 18.4 °C 13.7 °C 9.1 °C 34.5 mm 13
July 2016 33.4 °C 22.8 °C 17.0 °C 22.3 °C 13.7 °C 9.0 °C 10.5 mm 9
June 2016 27.7 °C 20.4 °C 14.1 °C 15.8 °C 12.6 °C 7.6 °C 93.3 mm 16
May 2016 26.6 °C 19.1 °C 12.1 °C 15.3 °C 9.3 °C 2.7 °C 60.3 mm 11
April 2016 17.9 °C 13.8 °C 10.4 °C 8.2 °C 3.8 °C -1.5 °C 42.9 mm 17
March 2016 14.7 °C 10.5 °C 6.2 °C 6.4 °C 2.4 °C -3.0 °C 70.2 mm 13
February 2016 13.3 °C 9.2 °C 4.6 °C 9.8 °C 2.4 °C -3.8 °C 71.7 mm 11
January 2016 14.3 °C 8.5 °C -0.7 °C 11.4 °C 3.8 °C -6.0 °C 76.8 mm 22
December 2015 15.6 °C 12.6 °C 8.5 °C 12.7 °C 8.8 °C 1.4 °C 93.0 mm 26
November 2015 16.9 °C 12.4 °C 5.8 °C 13.9 °C 7.9 °C -2.2 °C 72.9 mm 23
October 2015 19.4 °C 15.0 °C 12.2 °C 14.7 °C 8.3 °C 2.4 °C 32.4 mm 10
September 2015 21.7 °C 17.7 °C 15.0 °C 13.9 °C 9.1 °C 4.7 °C 21.3 mm 11
August 2015 28.8 °C 20.8 °C 14.4 °C 17.7 °C 13.0 °C 7.2 °C 53.1 mm 15
July 2015 32.0 °C 22.1 °C 13.2 °C 17.5 °C 12.6 °C 6.5 °C 35.7 mm 14
June 2015 30.7 °C 21.3 °C 14.6 °C 21.3 °C 11.1 °C 5.7 °C 30.0 mm 7
May 2015 22.2 °C 17.0 °C 9.4 °C 11.8 °C 8.1 °C 3.9 °C 42.3 mm 20
April 2015 23.0 °C 16.9 °C 11.5 °C 10.5 °C 5.1 °C -0.4 °C 18.0 mm 11
March 2015 16.9 °C 11.4 °C 6.2 °C 8.6 °C 3.5 °C -0.8 °C 29.7 mm 13
February 2015 12.7 °C 7.4 °C 3.1 °C 8.9 °C 1.7 °C -3.6 °C 35.7 mm 15
January 2015 14.1 °C 7.9 °C 2.8 °C 10.9 °C 2.6 °C -4.2 °C 88.5 mm 24
December 2014 12.4 °C 8.4 °C 4.8 °C 11.4 °C 2.9 °C -4.3 °C 45.3 mm 17
November 2014 17.6 °C 11.6 °C 4.9 °C 12.3 °C 6.4 °C -3.0 °C 88.2 mm 25
October 2014 22.2 °C 16.1 °C 10.9 °C 15.7 °C 10.5 °C 3.2 °C 96.6 mm 21
September 2014 23.0 °C 20.8 °C 17.4 °C 16.0 °C 11.5 °C 5.7 °C 10.5 mm 6
August 2014 24.9 °C 20.1 °C 16.2 °C 16.1 °C 11.7 °C 6.7 °C 69.9 mm 17
July 2014 30.4 °C 25.1 °C 18.5 °C 17.0 °C 13.7 °C 10.0 °C 54.9 mm 7
June 2014 28.3 °C 22.6 °C 12.3 °C 15.4 °C 12.2 °C 8.7 °C 35.1 mm 12
May 2014 26.2 °C 18.2 °C 12.9 °C 14.3 °C 9.3 °C 1.8 °C 63.0 mm 18
April 2014 19.0 °C 15.9 °C 10.5 °C 12.1 °C 6.8 °C 2.4 °C 39.6 mm 12
March 2014 19.5 °C 12.9 °C 9.0 °C 9.8 °C 4.4 °C -1.6 °C 28.8 mm 15
February 2014 12.7 °C 9.2 °C 6.0 °C 9.1 °C 4.2 °C -2.1 °C 159.6 mm 24
January 2014 11.9 °C 8.7 °C 2.6 °C 9.0 °C 3.7 °C -1.2 °C 123.3 mm 28
December 2013 13.5 °C 9.8 °C 7.0 °C 12.6 °C 4.6 °C 0.3 °C 107.4 mm 20
November 2013 14.5 °C 9.4 °C 4.3 °C 8.6 °C 3.3 °C -3.3 °C 42.6 mm 17
October 2013 19.7 °C 15.6 °C 10.4 °C 16.2 °C 10.6 °C 3.3 °C 94.5 mm 20
September 2013 29.9 °C 19.1 °C 14.0 °C 20.5 °C 11.4 °C 5.4 °C 55.5 mm 13